Jsem tlumočnice
a překladatelka
francouzského jazyka

Jmenuji se Barbora Ottnerová a od června 2007 působím jako soudní tlumočnice jazyka francouzského. Jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky.

Francouzština mě vždy bavila a věnuji se jí už téměř čtvrtstoletí. Učit francouzsky jsem se začala už na gymnáziu, po maturitě jsem strávila rok na univerzitě v Angers (Francie), kde jsem navštěvovala jazykové kurzy pro cizince a získala diplomy z Alliance Française.

Po návratu domů jsem zdárně ukončila studium v oblastech „odborná francouzština pro hospodářskou praxi“ a „francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii“ na Univerzitě Palackého v Olomouci

Školní rok 1999-2000 jsem strávila na univerzitě v Lille (Francie), kde jsem studovala obor ekonomické a sociální vědy - správa a řízení podniků. Jedná se o ekvivalent bakalářského studia v ČR.

Potřebnou praxi nezbytnou pro práci tlumočníka francouzského jazyka pro ekonomickou sféru jsem získala v následujících společnostech:

  • Accenture services, s.r.o., Praha


Pracovní pozice
: pracovnice účetních operací

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: vedení účetnictví pro francouzskou nadnárodní společnost z oblasti chemického průmyslu, vnitropodniková konsolidace, dvouměsíční praxe na účetním oddělení klienta v Lyonu (Francie), outsourcing do Prahy

Délka praxe: 1 a půl roku

  • Komerční banka, a.s., Ostrava a Karviná

Pracovní pozice: bankovní poradce pro movitou klientelu - Top affluent, asistentka ředitelky obchodní divize

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: vzdělávací pobyt v Paříži na centrále mateřské společnosti KB Société Générale,  FR překlady pro management

Délka praxe: 8 let

  • Finidr, s.r.o., Český Těšín

Pracovní pozice: obchodník pro francouzský trh

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: zajišťování veškeré obchodní korespondence ve francouzštině, řada obchodních jednání s klienty z Francie, Švýcarska a Belgie, účast na mezinárodních knižních veletrzích, časté služební cesty do Francie

Délka praxe: 4 a půl roku

Reference

S kým spolupracuji

Krajský soud Ostrava

Státní instituce

Okresní soud Karviná

Státní instituce

Okresní státní zastupitelství Karviná

Státní instituce

Policie ČR Havířov

Státní instituce

Městská policie Bohumín

Státní instituce

Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov

Státní instituce

Vrchní soud Olomouc

Státní instituce

Vazební věznice Ostrava

Státní instituce

Lékaři bez hranic

Nezisková organizace

Člověk v tísni

Nezisková organizace

Pygmalion

Jazyková škola

Infinity centrum

Jazyková škola

Team-jazykové služby

Jazyková škola

Iona

Jazyková škola

Bleskové překlady

Jazyková škola

HT International, s.r.o.

Soukromá firma

Autoškola Hlučín

Soukromá firma

Legras industries, a.s.

Soukromá firma

Rossignol technology

Soukromá firma

Ditcom, a.s.

Soukromá firma