Ceník služeb

Překlady

Překlad
z českého do francouzského jazyka bez soudního ověření
280 Kč / 1 NS
Překlad
z francouzského do českého jazyka bez soudního ověření
230 Kč / 1 NS
Překlad
z českého do francouzského jazyka se soudním ověřením
350 Kč / 1 NS
Překlad
z francouzského do českého jazyka se soudním ověřením
350 Kč / 1 NS
Ostatní
konzultace, práce v hodinové sazbě
300 Kč / hod.

Tlumočení

Tlumočení
konsekutivní, dohled nad obchodním jednáním ve francouzském jazyce
450 Kč / hod.
Tlumočení svatebního obřadu se soudním ověřením
2000 Kč za obřad

Na vyžádání Vám obratem zašlu cenovou nabídku pro Váš konkrétní požadavek. Pro výpočet je nutno specifikovat počet tlumočených hodin a místo jednání/akce.

Co nabízím

Překlady

Překládám:

 • rodné listy

 • oddací listy

 • úmrtní listy

 • výpisy z trestních rejstříků

 • apostily

 • smlouvy

 • rozsudky

 • protokoly o výslechu
 • webové stránky

 • obchodní korespondenci

 • příručky a manuály

 • informace o produktech

 • prezentace

 • odborné články apod.

Obtížnější překlady do francouzštiny nechávám ke korektuře rodilému mluvčímu.

Tlumočení

 • Nabízím obousměrné konsekutivní tlumočení pro jazykovou kombinaci francouzština-čeština.
 • Během mé práce se řídím následujícími zásadami: kvalita tlumočení, dodržování sjednaných podmínek a termínů a v neposlední řadě také pozitivní přístup.
 • Tlumočím na obchodních jednáních, prezentacích nových produktů a podobně. Zajistím rovněž tlumočení svateb – v minulosti jsem tlumočila jak civilní, tak i církevní sňatky.
 • Nejvíce zkušeností mám s tlumočením v následujících oborech: obchod, ekonomika, finance, vzdělávání a kultura, právo, sport, cestovní ruch, soudní jednání.
 • Zajišťuji rovněž tlumočení s výjezdem do zahraničí.
 • Mezi mé dosavadní zákazníky patří především státní instituce, jazykové školy, neziskové organizace, ale také řada soukromých firem či jednotlivců.