Jsem tlumočnice
a překladatelka
francouzského jazyka

Jmenuji se Barbora Ottnerová a od června 2007 působím jako soudní tlumočnice jazyka francouzského. Jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky.

Francouzština mě vždy bavila a věnuji se jí už téměř čtvrtstoletí. Učit francouzsky jsem se začala už na gymnáziu, po maturitě jsem strávila rok na univerzitě v Angers (Francie), kde jsem navštěvovala jazykové kurzy pro cizince a získala diplomy z Alliance Française.

Po návratu domů jsem zdárně ukončila studium v oblastech „odborná francouzština pro hospodářskou praxi“ a „francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii“ na Univerzitě Palackého v Olomouci

Školní rok 1999-2000 jsem strávila na univerzitě v Lille (Francie), kde jsem studovala obor ekonomické a sociální vědy - správa a řízení podniků. Jedná se o ekvivalent bakalářského studia v ČR.

Potřebnou praxi nezbytnou pro práci tlumočníka francouzského jazyka pro ekonomickou sféru jsem získala v následujících společnostech:

  • Accenture services, s.r.o., Praha


Pracovní pozice
: pracovnice účetních operací

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: vedení účetnictví pro francouzskou nadnárodní společnost z oblasti chemického průmyslu, vnitropodniková konsolidace, dvouměsíční praxe na účetním oddělení klienta v Lyonu (Francie), outsourcing do Prahy

Délka praxe: 1 a půl roku

  • Komerční banka, a.s., Ostrava a Karviná

Pracovní pozice: bankovní poradce pro movitou klientelu - Top affluent, asistentka ředitelky obchodní divize

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: vzdělávací pobyt v Paříži na centrále mateřské společnosti KB Société Générale,  FR překlady pro management

Délka praxe: 8 let

  • Finidr, s.r.o., Český Těšín

Pracovní pozice: obchodník pro francouzský trh

Náplň práce, která souvisela s francouzštinou: zajišťování veškeré obchodní korespondence ve francouzštině, řada obchodních jednání s klienty z Francie, Švýcarska a Belgie, účast na mezinárodních knižních veletrzích, časté služební cesty do Francie

Délka praxe: 4 a půl roku

Reference

S kým spolupracuji

Krajský soud Ostrava
Státní instituce
Okresní soud Karviná
Státní instituce
Okresní státní zastupitelství Karviná
Státní instituce
Policie ČR Havířov
Státní instituce
Městská policie Bohumín
Státní instituce
Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov
Státní instituce
Vrchní soud Olomouc
Státní instituce
Vazební věznice Ostrava
Státní instituce
Lékaři bez hranic
Nezisková organizace
Člověk v tísni
Nezisková organizace
Pygmalion
Jazyková škola
Infinity centrum
Jazyková škola
Team-jazykové služby
Jazyková škola
Iona
Jazyková škola
Bleskové překlady
Jazyková škola
HT International, s.r.o.
Soukromá firma
Autoškola Hlučín
Soukromá firma
Legras industries, a.s.
Soukromá firma
Rossignol technology
Soukromá firma
Ditcom, a.s.
Soukromá firma